FORNEUROCELL

BAVARIAN RESEARCH NETWORK FOR ADULT NEURAL STEM CELLS

Logo FORNEUROCELL

Prof. Dr. Ingmar Blümcke

Contact

E-Mail: bluemcke@neuropatho.med.uni-erlangen.de
Phone: +49 9131 85 26031
Fax: +49 913185 26033

Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Neuropathologie
Krankenhausstr. 8-10
91054 Erlangen

Information

Launching date

07.2006

End

07.2009