UMWELTnanoTECH

ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE APPLICATIONS OF NANOTECHNOLOGY

UMWELTnanoTECH

TP II.1: Entwicklung neuer funktionalisierter Gläser für die Photovoltaik mittels Glas-Screening

Information

Launching date

09.2013

End

12.2016